Ide Info- & Touch- skjerm

Ide Touch er en interactive toucskjerm med mange bruksområder. Det kan vise nyheter i kantinen, produkter i butikkvindu eller informasjonsskjerm på en flyplass. Systemet ligger på en server på internett og alle skjermer som skal settes opp trenger internett-tilgang. Ellers kan de stå hvor som helst i verden.Ved spesielle behov kan dette settes opp med egen server (programvare) lokalt på samme pc som kjører infoskjermen.

ide touch

 

Eksempel på hvordan systemet kan fungere(kun for 1920x1080 oppløsning). IdeTouch